10 Keutamaan Menunaikan Zakat

Menunaikan Zakat memiliki setidaknya 10 keutamaan bagi kita, berikut adalah keutamaan menunakan zakat:
1. Menyempurnakan keimanan dan keislaman seorang hamba
2. Membersihkan harta
3. Menyuburkan harta
4. Menyucikan Jiwa dari noda bakhil, kikir dan tamak
5. Menyantuni fakir miskin
6. Menyatuan hati-hati yang beragam dengan nilai-nilai iman
7. Menjaga kemaslahatan umat demi tercapainya kebahagiaan hidup bersama
8. sebab masuk surga
9. menyelamatkan seseorang dari panas hari kiamat
10. Sebab turunnya banyak kebaikan.

One thought on “10 Keutamaan Menunaikan Zakat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *